Wie zijn wij... - Zangkoor de Tempeliers

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene info

Het Koor de Tempeliers bestaat dit jaar (2017 ) 50 jaar.

Hoe het begon: 
In de jaren zestig van de vorige eeuw was een hele omwenteling op gang gekomen binnen de Rooms katholieke kerk als gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie. In die tijd was er een immens populaire kapelaan van Merriënboer die wel voor iets nieuws te porren was. Christiaan Segeren werd gevraagd om een jongerenkoor op te richten. Met een aantal vrienden werd hij naar de pastorie gelokt om te discussiëren. Na de nodige babbels en glazen bier was er die avond een jongerenkoor opgericht. En omdat de sfeer met het biertje er toch inzat werd de naam De Tempeliers er gelijk bij bedacht.
In de begin jaren telde het koor ruim veertig leden. Nu is er een kern van ruim vijfentwintig en heet het geen jongerenkoor meer. De Tempeliers is een gezellige club waar veel vriendschappen uit zijn ontstaan. Er zijn zelfs diverse “tempeliers-huwelijken uit voortgekomen, met daarbij natuurlijk de onvermijdelijke “Tempeliers-baby’s. Er is veel verandert in 50 jaar. Uiteraard de nodige repertoire-, leden-, bestuurs- en dirigentenwisselingen. Elke tijd met z’n eigen sfeer en kwaliteit maar altijd gebouwd op ‘gezellig samen zijn door middel van zang’. De laatste jaren zijn we diverse keren beoordeeld door een professionele jury. En dan is het leuk te horen dat je ’t niet slecht doet.
50 jaar van hoogte en diepte punten. Hoogte punten waren bijvoorbeeld het zingen op verschillende plaatsen, in een gevangenis, korenfestivals, kerstavond bij het Korps Commando troepen in Roosendaal en zelfs op het podium van Paradiso in Amsterdam. Ook de weekendkampen zijn heel gezellig, menig Tempelier heeft daar een anekdote over te vertellen. Moeilijke tijden zijn er ook geweest zonder dirigent, zonder bestuur of met weinig leden. Maar aan opheffen van het koor is nooit gedacht. We hebben altijd de schouders eronder gezet en zijn samen doorgegaan. Door het enthousiasme van alle leden die door die vele jaren lid zijn geweest van het koor, kunnen we nu ons 50 jarig bestaan vieren.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu